Skip to main content

Om Brolauget

Om Brolauget

Høruphav Brolaug er grundlagt i 1962. Det er i dag en forening, der har til formål at fremme sejl- og motor-bådssporten blandt medlemmerne samt forestå driften af Høruphav Havn beliggende i Sønderborg kommune. Brolauget er således både en sejl- og motorbådsklub, og ejer af og driftsansvarlig for en lystbådehavn. Havnen skal tillige kunne benyttes til lokalt, mindre erhvervsfiskeri.

Dansk Sejlunion
Brolauget er medlem af Dansk Sejlunion med en afdeling for danske bådejere, og derved tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og Lillebælt Sydkreds.

Flid
Vi er medlem af Flid (Foreningen af lystbådehavne i Danmark).

Ejerforhold

Arealet, som havnen er etableret på, har Brolauget lejet af Sønderborg Kommune. Brolauget ejer havnens infrastruktur, klubhusbygningen med havnekontor og bad- & toilet-faciliteter samt to bådhaller til vinterstandpladser for optagne både.

Endvidere fremlejer Brolauget en mindre del af arealet til Høruphav Ro- & Kajakklubs klubbygning.

Ledelsen

Brolaugets bestyrelse er på 7 medlemmer. General-forsamlingen vælger formanden og 6 medlemmer.

Erling Høi-Nielsen

Bestyrelsesformand

Tlf. 2040 2026

Ole Stisen

Bestyrelsesmedlem

Birgit Rasborg

Næstformand/Sektretær

Tlf. 2311 9805

Kevin Evald

Kevin Evald

Bestyrelsesmedlem

Peter Petersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 2428 0355

Thomas Bauer

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 2336 3723

Dan Vanner

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 5077 1026

Ledige pladser

Klik her for at se listen over ledige bådpladser i havnen:

Traktorfører udvalgt at Haludvalget: Traktor kørsel 20231213

Venteliste til Fiskeskur: Ingen

Oversigt over bådpladser i havnen:
Klik her for at se: Havnetegning med plasdmål 20210629

Venteliste til hallerne: Venteliste til Hallerne 20240430

Udlejningsregler for Hørup Brolaugs udearealer og haller: Udlejningsregler for Høruphav Brolaugs udearealer og haller20170405

Download havnetegning med pladsmål (.pdf)

Regler & bestemmelser

Alm. bestemmelser for fælles søsætning og optagning samt anden håndtering af både m.m. på udearealer og i haller.
Klik her for at se: Alm bestemmelser for Høruphav brolaug 20230112

Trafikstyrelsens ordensreglement for Høruphav Havn.
Klik her for at se: Ordensreglement for Høruphav Havn 01032023

Ordensreglement for Høruphav Brolaug`s udearealer og haller.
Klik her for at se:Ordensreglement for Høruphav Brolaug20160421

Regler for brug af mastestativer.
Klik her for at se: Regler for brug af mastestativer

Regelsæt for slibning & skrabning i HB’s Haller.
Klik her for at se:Regler_for_Leje_Af skrabe_Slibe_udstyr_01


Forsikring

Alle aktive medlemmer med båd og bådplads i havnen er forpligtet til at tegne en kollektiv ansvarsforsikring via Høruphav Brolaug. Dette for at sikre at alle aktive medlemmer som minimum har en ansvarsforsikring på deres båd.

Brolauget er klar over, at mange bådejere har en ansvarsforsikring sammen med en kaskoforsikring hos et andet forsikringsselskab. Dette ændrer ikke ved Høruphav Brolaugs krav om at have den kollektive ansvarsforsikring hos Codan.

__PRESENT