Skip to main content

Ordensregler

HØRUPHAV BROLAUG ER EN PRIVAT HAVN

Ordensregler for havnen – privat område:

 • Der må ikke laves unødig støj med motorkøretøjer på havnen
 • Der må ikke bades eller dyrkes vandsport i havnebassinet
 • Der skal være ro på havnen kl. 23.00 – kl. 07.00
 • Efter brug af grill og bord, skal disse forlades ryddet
 • Grill og borde/bænke er forbeholdt havnens sejlende gæster og medlemmer
 • Badebroen er forbeholdt havnens gæster og medlemmer
 • Bådtrailere og andet privat, må ikke parkeres eller efterlades på havnen uden tilladelse fra havnemesteren
 • Hunde skal føres i snor
 • Autocampere må ikke parkere og der må ikke overnattes på havneområdet
 • Skibsaffald skal afleveres på havnens miljøstation
 • Parkeringspladserne er forbeholdt havnens medlemmer
 • Havnens bagagevogne må ikke tages med fra havnen og må kun benyttes af havnens sejlende gæster og medlemmer

Ved overtrædelse af ordensreglerne vil der ske øjeblikkelig bortvisning.
Havnemesteren, Havnemester assistenter og Havnens bestyrelse er øverste myndighed.

 

 

Bestyrelsen for Høruphav Brolaug