Skip to main content

Kontakt

Herunder kan du se de relevante kontaktpersoner i Høruphav Brolaug.

Havnemester/Hafenmeister
Jørgen Johannsen
51260638
Formand for bestyrelsen
Erling Høi-Nielsen
20402026
Næstformand for bestyrelsen.
Birgit Rasborg
23119805
Havneudvalget. Medl. af bestyrelsen
Kim Kjær Hansen
20606939
Formand for haludvalget/sejlerskolen. Medl. af bestyrelsen
Lauge Melchior
24425301
Formand for sejladsudvalget & landudvalget. Medl. af bestyrelsen
Peter Petersen
74416564 / 24280355
Sekretariatsleder
Sonja Struck
27218756
VVS på havnen
Gert Madsen
50558830
IT- hardware – internet – på havnen
Holger Herlevsen
24280372
Ansat på havnen
Bent Ellegaard
21780177