Skip to main content

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat særlige udvalg til at varetage klubbens aktiviteter og faciliteternes vedligeholdelse.
I udvalgene indgår normalt et bestyrelsesmedlem som formand og udpegede, frivillige klubmedlemmer.

Haludvalget

 • Lauge Melchior (Udv.formand). Tlf. 24425301
 • Jørgen Hedegaard. Tlf. 41285172
 • Søren Iversen. Tlf. 30274215
 • Orla Nør. Tlf. 25693009
 • Holger Herlevsen. Tlf. 24280372
 • Palle Maaløe. Tlf. 29807197
 • Bent Laue. Tlf. 30523826
 • Kim Hjortlund. Tlf. 26367653
 • Dan Vanner (Bestyrelsesmedlem). Tlf. 50771026
 • Steen Matzen. Tlf. 51718598

Havneudvalget

 • Kim Kjær Hansen (Udv.formand).Tlf. 20606939
 • Peter Petersen Tlf. 24280355
 • Kim Hjortlund (Rambuk). Tlf. 26367653
 • Lauge Melchior (Rambuk). Tlf. 24425301

Landområder

 • Peter Petersen. (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand).   Tlf. 24280355
 • Aksel Hansen. Tlf 29442045
 • Jeppe Jeppesen.  Tlf. 20208170
 • Flemming Petersen. Tlf. 23724394
 • Henning Olesen. Tlf. 22649112
 • Bent Hakanowitz. Tlf. 21300084

Formand for sejladsudvalget
Peter Petersen. Tlf. 74416564

Sekretariat
Medlems– og personaleadministration samt økonomiforvaltning varetages af sekretariatet.
Mailadressen er: sekretariatet@hoeruphavbrolaug.dk.

Bemærk at posten og mails ikke bliver åbnet dagligt.

Sekretariatsleder
Sonja Struck. Tlf. 27218756

Havnemester
Havnekontor: Tlf. 74416120
Daglig ledelse af havnen, herunder administration og tildeling af bådpladser, forestås af havnemesteren.

Tildeling af medlemspladser og sæsonpladser forestås af Lauge Melchior Tlf. 24425301

Traktorkørsel
Udvalgte personer som må køre med traktor

Lauge Melchior. 24425301
Kim Hjortlund. 26367653
Dan Vanner. 50771026
Orla Nøhr. 25693009
Morten Torp. 23450390
Søren Iversen. 30274215
Holger Herlevsen. 24280372
Erik Michelsen. 40114827
Bent Ellegaard. 21780177

Rambuk Mandskab

Kim Hjortlund. Tlf. 26367653
Dan Vanner. Tlf. 50771026
Steen Matzen. Tlf. 51718598
Bent Laue. Tlf. 30523826
Lauge Melchior. Tlf. 24425301