Skip to main content

Ordensregler

Bådtrailere og andet privat, må ikke parkeres eller efterlades på havnen uden tilladelse fra havnemesteren
Hunde skal føres i snor
Autocampere må ikke parkere og der må ikke overnattes på havneområdet
Skibsaffald skal afleveres på havnens miljøstation
Parkeringspladserne er forbeholdt havnens medlemmer
Havnens bagagevogne må ikke tages med fra havnen og må kun benyttes af havnens sejlende gæster og medlemmer
Der må ikke laves unødig støj med motorkøretøjer på havnen
Der må ikke bades eller dyrkes vandsport i havnebassinet
Der skal være ro på havnen kl. 23.00 – kl. 07.00
Efter brug af grill og bord, skal disse forlades ryddet
Grill og borde/bænke er forbeholdt havnens sejlende gæster og medlemmer
Badebroen er forbeholdt havnens gæster og medlemmer

Ved overtrædelse af ordensreglerne vil der ske øjeblikkelig bortvisning.

Havnemesteren, Havnemester assistenter og Havnens bestyrelse er øverste myndighed.

Bestyrelsen for Høruphav Brolaug