Skip to main content
Forside Events Generalforsamling Knøs Gård

Dato

24 jun 2021

Tidspunkt

19:00 - 22:00

Generalforsamling Knøs Gård

Der bliver afholdt generalforsamling d. 24.6.21 på Knøs Gård.

Dagsorden: 

 1. A) Valg af dirigent.
 2. B) Formanden aflægger beretning for 2020.
 3. C) Forelæggelse af de reviderede regnskaber (havn og klub) for 2020
  til godkendelse, samt orientering om budget 2021.
 4. D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån.
 5. E) Indkomne forslag.
 6. F) Valg til bestyrelse : På valg er Peter Petersen, Birgit Rasborg og Kim K. Hansen
  alle tager mod genvalg, samt valg af 1  suppleant og 2 revisorer.
 7. G) Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.

Da vi passer på hinanden, vil der kun været adgang for 1 medlem pr. medlemskab,

samt der skal medbringes en/et gyldig Corona-test/pas til mødet.

Der serveres øl/vand – ingen bespisning denne gang –  desværre.

På bestyrelsens vegne

Erling Høi-Nielsen

Formand

Skriv en kommentar