Skip to main content
Forside Events 2. bådoptagning 19 oktober

Dato

19 okt 2024

Tidspunkt

7:00 - 18:00

2. bådoptagning 19 oktober

Fælles optagning:
Alle bådvogne køres ud af hallerne og hallerne gøres klar torsdag den. 4 oktober fra kl. 17.00 til at modtage bådene fra 1 optagning, som er lørdag den. 5 oktober fra kl. 7.30.
Bådvogne til 2 optagning køres også ud på havnearealet denne dag.

Ejeren skal være til stede, og alle vogne skal være gennemgået af ejeren, og være klar til at blive kørt ud.

Husk:
At skrive jer på listerne i klubhuset til optagningerne – disse vil være opsat ca. 1 måned før første optagning.
Der optages maksimalt 50 både ved 1. optagning.
Tilmeldte herover overflyttes til 2. optagning. Begrænsningen sker alene af hensyn til at sikre et rimeligt antal både til 1. og 2. optagning. (hvilket er en forudsætning for at få kranen til at komme)
Til dem som har noget stående i hallerne her i sommerhalvåret – sørg for at fjerne dette fra hallerne, inden torsdag den 4. oktober – haludvalget forbeholder sig ret til at smide ting ud som ikke hører hjemme i hallerne.
Man må kun have sin mast liggende i mastestativerne i hallerne i vinterhalvåret, hvis man har båden
opbevaret i hallerne eller på havnearealet – dette fordi der er pladsmangel på mastestativerne.
Og der skal være navn, og telefonnr. på masten – haludvalget forbeholder sig ret til at fjerne master som ikke respekterer disse regler.

Venteliste bådene:
Bådene som står på ventelisten, vil først komme ind i hallerne ved 2 optagning.
Der kan være undtagelser, da der vil være rart at have nogle mindre både fra ventelisten stående klar, hvis der kommer et hul ved pakningen af hallerne ved første optagning.
De både som står på ventelisten må gerne være forberedt på at en del af dem kan komme ind i hallerne, hvis der bliver pakket rigtig godt – dette fordi der igen er solgt nogle både i løbet af sæsonen.

Regler for at stå i Høruphav’s haller og på havnearealerne:
Alle som vil stå i klubbens haller og på havnearealerne bør være med i fælles optagning og søsætning, da dette blandt andet vil gøre det meget nemmere at pakke hallerne.
Alle vogne og master, skal være forsynet med et haludvalg’s skilt, hvor der står ejers navn, medlems nr., telefonnr. og båd
type – og dette skal være opdateret.
Skulle man ikke have et skilt, så kontakt haludvalget og få udleveret et skilt til din vogn.
Husk også lige at hallerne bliver pakket til ved 2 optagning – og derfor kan man ikke komme ind i hallerne herefter.
Skulle det af en eller anden væsentlig årsag ikke kunne lade sig gøre at være klar til sidste optagning, kan der gives dispensation fra haludvalget – som vil forsøges at holde en plads fri.

Bådvogne:
I vores havn er mange forskellige design af bådvogne repræsenteret. Det skal der også være plads til såfremt konstruktionerne er sikre. Nogle er dog så åbenlyst dristige i deres udformning, at vi i haludvalget fotograferer detaljerne der bekymrer og sender et foto til vognens ejer med forklaring og et pålæg om at ændre eller forstærke konstruktionen. Evt. skitserer vi et ændringsforslag. Det skal understreges, at det kun er de vogne som ”åbenlyst er farlige”, hvor vi sender et brev. Haludvalget gennemgår ikke vognene systematisk og har ingen godkendelsesfunktion. Så derfor har man altid som ejer af vognen det fulde ansvar.
Først og fremmest gør vi dette for at minimere risikoen for ulykker, men også for at undgå en situation, hvor vi fra anden side bliver påført krav om typegodkendte stativer og transportsystemer, som vil gøre det dyrt og meget vanskeligt specielt i forbindelse ved placering i hallerne. Det er sket i andre havne.

Haludvalget
Lauge Melchior

Skriv en kommentar