Skip to main content
Forside Events Generalforsamling

Organisator

Bestyrelsen
Telefon
20402026
E-mail
ehn@erlinghoi-nielsen.dk

Lokation

Knøs Gård
Vestervej 1, 6470 Sydals

Dato

11 mar 2020

Tidspunkt

19:00 - 23:00

Generalforsamling

Der indkaldelse til generalforsamling for Høruphav Havn og Brolaug,
Onsdag den 11. marts 2020 Kl. 19.00 på Knøsgaard.

Dagsorden:

 1. A) Valg af dirigent.
 2. B) Formanden aflægger beretning for 2019.
 3. C) Forelæggelse af de reviderede regnskaber (havn og klub) for 2019
  til godkendelse, samt orientering om budget 2020.
 4. D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån.
 5. E) Indkomne forslag.
 6. F) Valg til bestyrelse : formand Erling Høi-Nielsen og Lauge Melchior begge
  tager mod genvalg, samt valg af 1  suppleant og 2 revisorer.
 7. G) Eventuelt. 


Med venlig hilsen
 
Erling Høi-Nielsen
Den 11. februar 2020

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der vil blive serveret kaffe, en ostemad og lidt vin/øl/vand.