Skip to main content

Renovering af klubhuset
Vi har i flere år haft klubhusets renovering på dagsordenen, så det er med glæde, at bestyrelsen nu kan meddele, at opgaven nu udføres.
Klubhuset vil være lukket fra den 13.02.23 og frem til 01.05.23.
I perioden vil der være opstillet en ”skurvogn” på P. pladsen over for fiskerhusene, som kan bruges i stedet for.

Fynsk a/s har fået opgaven i total entreprise.
Renoveringen består i hovedtræk af:
Overgang fra gas og el varme til fjernvarme i hele bygningen
Energistyring
Nye toiletter
Nedlæggelse at mødelokalet
Nyt køkken / nye hårdhvide varer
Ny el installation / lamper
Nye lofter
Ny gulvbelægning
Forbedret ventilation i gæstebaderum
Nyt inventar og service

På bestyrelsens vegne
Erling Høi-Nielsen
Form.

Skriv kommentar