Som tidligere meldt ud, så var havnens WiFi-netværk af ældre dato, og gav mange udfald. Til gene for gæsterne, og havnemesteren.

Takket være Holger Herlevsen og hele El-holdet lykkedes det, at få det nye WiFi-netværk i drift i uge 28.

Havnen har nu et up to date netværk, som dækker havnen bedre og er mere fremtidssikret.

 

Skriv en kommentar