Til alle medlemmer og sæsonlejere

Brolauget har fået nye blå klistermærker i år.
Det nye er, at de er mærket med medlemsnummer/sæsonlejernummer og pladsnummer.
Formålet er stadig, at havnemesteren kan se hvem der er hjemmehørende og har betalt.
Skiftet til de nye klistermærker sker den kommende uge, hvor Havnemesteren og bestyrelsen
sætter klistermærker på alle både.

En lille reminder: husk at vende dit optaget/ledig skilt på grønt når du tager på sejltur.

Rigtig god sommer

Bestyrelsen
Høruphav Brolaug

An alle Mitglieder und Saisonmieter
Brolauget hat dieses Jahr neue blaue Aufkleber erhalten.
Neu ist, dass sie mit Mitgliedsnummer / Saisonmieternummer und Platznummer gekennzeichnet
sind. Der Zweck besteht weiterhin darin, dass der Hafenmeister sehen kann, wer ansässig ist und
bezahlt hat. Die Umstellung auf die neuen Aufkleber erfolgt nächste Woche, wenn der Hafenmeister und der
Vorstand alle Boote mit Aufklebern versehen.

Ein kleiner Unentschiedender: Denken Sie daran, Ihr Besetzt- / Frei-Schild auf grün zu stellen,
wenn Sie einen Segeltörn machen.

Richtig schöner Sommer

Der Vorstand
Høruphav Brolaug

Skriv en kommentar