Torsdag d. 3 september afholdte klubben infomøde for nye medlemmer.

Formanden gennemgik vedtægter , klubben generelt. Den øvrige bestyrelse kom igennem punkter som:

Klubbens historie, klubaktiviteter, medlems-arbejde, op og isætning, opbevaring i hallerne,  hjemmeside og besvarelse af div. spørgsmål.

En rigtig fin aften, hvor der iøvrigt blev serveret kaffe og kage fra aktivitetsudvalget.

Skriv en kommentar