På grund af Corona epidemien igen blusser lidt op, har vi desværre måtte lave nogle forholdsregler ved bådoptagningerne (begrænsning af mennesker på havneområdet). Derfor vil der desværre ikke blive serveret kaffe, rundstykker og middagsmad, da dette vil medføre for mange samlet på havnen. Der vil blive lavet en plan med de første ca. 20 både, som vil blive hængt op ved porten på træladen ned mod Diesel standeren senest fredagen før optagning om lørdagen.

Ejerne af disse både lægger bådene i en række som vi plejer og venter til det bliver deres tur. Herefter sørger resten af bådejerne selv for at båden bliver lagt i kø til optagningerne. Hvis alt går som det skal er de første ca. 20 både oppe ca. 9.30. – så vær klar. Kegnæs jollen vil være klar hvis der skulle være nogen som har brug for at blive trukket ind til mastekranen. Ejeren og maks. 2 personer vasker båden, hvorefter bådene bliver kørt i hallen, eller ud på parkeringspladsen. Når båden er parkeret i hallen eller på parkeringspladsen forlader bådejeren området. Haludvalget og begrænset medhjælpere vil sørge for at håndtere resten. Disse vil bære gule veste.(dirigenten ved stropperne får en anden farve vest)

Nb: bådvognene vil haludvalget sørge for at køre ud af hallerne torsdagene før optagningerne.

Så alle bådvognene skal ejeren sørge for er i orden og klar, til at båden kan komme op på denne, inden de køres ud af hallerne hvis muligt. Har man noget stående i hallen ud over ens vogn skal det være fjernet inden torsdag den.8 oktober kl. 17.00 – ellers er der risiko for at dette bliver bortskaffet på anden vis…

Husk navn og telefonnr. på bådvogn og master – små master øverst, og start med at fylde op længst væk fra portene i hallerne som der står på skiltene.

Hvis dette ikke bliver fulgt, vil man risikere at masten bliver flytte – måske udenfor.

Haludvalget
Lauge Melchior

Skriv en kommentar