Sejladsudvalget

Brolaugets sejladsudvalg arrangerer

  • Onsdags sejladser.
  • Et årligt klubmesterskab.
  • Kapsejladser med andre klubber, bl.a. to årlige kapsejladser med Sønderborg Yacht Club.
  • Fælles kapsejladstur med overnatning i Gelting.

Foreløbig: Resultatliste 2017
Foreløbig: Kapsejllads deltager liste 2017
Oversigt over sejladsbaner:  Banekort

 

Gastebørs

Udvalget er behjælpelig med at formidle både gaster til og pladser som gaster på de kapsejlende både.

Alle medlemmer og interesserede, der kunne ønske at deltage som gaster i sejladserne og bådejere/skippere, der mangler gaster, kan henvende sig til formanden for sejladsudvalget :

Peter Petersen. Tlf. 74416564, peter-petersen@hotmail.com

Opmålingen af båden og sejl til DK-mål.:

Høruphav Sejlklub råder over godkendt DH-måler.

Måler til indmåling af sejl og skrog til DH-mål.

Henvendelse til:  Carsten Jürgensen, crj@cowi.com

Billeder fra onsdagssejlads