Sejladsudvalget

Brolaugets sejladsudvalg arrangerer

  • Onsdags sejladser.
  • Et årligt klubmesterskab.
  • Kapsejladser med andre klubber, bl.a. to årlige kapsejladser med Sønderborg Yacht Club.
  • Fælles kapsejladstur med overnatning i Gelting.

Foreløbig: Resultatliste 2017
Foreløbig: Kapsejllads deltager liste 2017
Oversigt over sejladsbaner:  Banekort

 

Præmie overrækkelse 2016

Gastebørs

Udvalget er behjælpelig med at formidle både gaster til og pladser som gaster på de kapsejlende både.

Alle medlemmer og interesserede, der kunne ønske at deltage som gaster i sejladserne og bådejere/skippere, der mangler gaster, kan henvende sig til formanden for sejladsudvalget :

Peter Petersen. Tlf. 74416564, peter-petersen@hotmail.com

Opmålingen af båden og sejl til DK-mål.:

Høruphav Sejlklub råder over godkendt DH-måler.

Måler til indmåling af sejl og skrog til DH-mål.

Henvendelse til:  Carsten Jürgensen, crj@cowi.com

Billeder fra onsdagssejlads