Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen er officielt nedlagt på generalforsamlingen i 2018 pga manglende interesse.

Ungdomsafdelingen tilbyder medlemskab til alle børn og unge i alderen mellem 7 og 23 år, der gerne vil lære at sejle, herunder også lære at sejle kapsejlads.

Alle sejladser foregår under betryggende vejledning og ledsagelse af voksne erfarne sejlere.

Afdelingen råder over en række forskellige jolletyper til sejlerne:

Primært

  • Optimistjoller (1-mands jolle fra 7 – 15 år)
  • RS Feva joller (2-mands jolle fra 12 år)
  • Europe joller (1-mands jolle fra 15 år)
  • International 606 (3 mands kølbåd fra 15 år)

I sommerhalvåret undervises der i sejladspraktik på ugentlige trænings- og instruktionssejladser.
I vinterhalvåret undervises der i sejladsteori, herunder om sejladsteknik, -taktik og søfartsregler.

Klubberne i Lillebælt Sydkreds, hvorunder Brolauget tilhører, arrangerer på skift weekend-stævner med kapsejlads samt sommerlejre for alle kredsens ungdomssejlere.

Stævnet i Høruphav er normalt først i august.

Ungdomsafdelingens støtteforening (er officielt nedlagt i 2017)

Støtteforeningen er en selvstændig forening, som har til formål at støtte ungdomsafdelingen økonomisk og hjælpe med praktisk arbejde under stævner og arrangementer.

Alle kan blive medlem af støtteforeningen for et beskedent årligt kontingent og derved være med til at støtte ungdomsarbejdet.

Støtteforeningen skaffer sig indtægter ved at sælge mad og drikke ved arrangementer i Brolauget. Støtteforeningens midler uddeles efter ansøgning fra Ungdomsafdelingen. Beslutning om tildeling af midler træffes af støtteforeningens bestyrelse.

Information og indmeldelse

Interesserede kan henvende sig til koordinator Ungdomsafdelingen – Birgit Rasborg, mobil: 23119805 , e-mail: birgit.rasborg@rsyd.dk Denne emailadresse er beskyttet mod spambots, du skal bruge Javascript for at kunne se den.