I brolauget hjælper vi hinanden med at søsætte og landtage vore både, ligesom vi samarbejder om at vedligeholde vor havn og faciliteter.

Medlemsskab generelt

Brolauget har fire medlemskategorier:

  • Aktive seniormedlemmer,
  • Aktive ungdomsmedlemmer,
  • Passive medlemmer, og
  • Æresmedlemmer.

Medlemsvilkår

Krav og betingelser for medlemskab kan læses på siden ”Vedtægter”, se vedtægternes § 4.

Det i paragraffen nævnte Indmeldelsesgebyr udgør:

Kr. 3.125.

Det i paragraffen nævnte indlån udgør:

Kr. 20.000, 12.500 eller 5.000, afhængig af bådpladsens størrelse.

Indmeldelse

Kan ske ved at udskrive og udfylde den her angivne indmeldelsesblanket samt sende den til sekretariatet for Høruphav Brolaug.

Udlevering af nøgler

Kan ske ved henvendelse til havnemesteren i den officielle åbningstid på havnekontoret mod et depositum på 100 kr.

 

Bådplads

Tildeling og administration af ledige bådpladser sker gennem Brolaugets Havnemester, som du kan kontakte, hvis du er interesseret i en plads.

 

Information

Med henblik på at give en mere uddybende information til både interesserede og nytilkomne medlemmer har Brolauget udgivet en ”Info-folder” med detaljerede oplysninger om klubben og dens tilbud, organisation og regler.