Medlemsarbejde

I sejlklubben Høruphav Brolaug er vi et kollektiv af sejlere og fiskere, der skaber fælles rammer og aktiviteter for udøvelsen af vores interesse for sejlsporten, og som i fællesskab ejer og driver Høruphav Havn.

Det er vigtigt for medlemmerne og havnens gæster at Høruphav havn til en hver tid fremstår pæn og velholdet, for at vi selv har lyst til at opholde os på havnen og at vores sæson lejere og gæster sejler kommer til havnen.

I Høruphav Brolaug har vi et godt fællesskab og hvor vi alle bidrager til at holde havnen pæn og velholdt. Alle medlemmer der har en bådplads i havnen er forpligtet til at deltage i medlemsarbejdet i det omfang helbredet tillader dette.

Afhængig af behovet for vedligeholdelse og renovering af havnen bliver alle arbejdsdygtige medlemmer indkaldt til medlemsarbejde. Det vil typisk være en lørdag eller søndag fra kl 9.00 til 16.00 enten i forårs perioden, inden første søsætning eller i efteråret efter sidste optagning.

Arbejdet vil typisk være vedligeholdelses arbejde på broerne, på landområdet, eller på vores bygninger.

Udover det pligtige medlemsarbejde vil der også forekomme forespørgsel på frivilligt arbejde, dette kan typisk være i sommerperioden om aftenen fra kl. 17.00 til kl. 21.00.

Medlemsarbejdet fremmer medlemmernes ejerskab af havnen og bidrager til et godt sammenhold i klubben.