Ledelsen

Brolaugets bestyrelse er på 6 medlemmer. General-forsamlingen vælger formanden og 4 medlemmer. Sønderborgs kommunalbestyrelse udpeger det 6. medlem, der indgår uden stemmeret.

Bestyrelsen er konstitueret således:

Bestyrelsens formand:
Erling Høi-Nielsen. (Tlf. 20402026)

Næstformand i bestyrelsen og sekretær:
Birgit Rasborg. (Tlf. 23119805)

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat særlige udvalg til at varetage klubbens aktiviteter og faciliteternes vedligeholdelse.
I udvalgene indgår normalt et bestyrelsesmedlem som formand og udpegede, frivillige klubmedlemmer.

Haludvalget

 • Lauge Melchior (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand).  Tlf. 24425301
 • Jørgen Hedegaard. Tlf. 41285172
 • Kjeld Ravn. Tlf. 61602682
 • Orla Nør. Tlf. 74407353
 • Holger Herlevsen. Tlf. 74416884
 • Palle Maaløe. Tlf. 29807197
 • Bent Laue. Tlf. 30523826
 • Kim Hjortlund. Tlf. 26367653
 • Dan Vanner. Tlf. 50771026
 • Ole Nicolaisen. Tlf. 23969653

Havneudvalget

 • Hans Jørgen Petersen (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand).
  Tlf. 24 87 14 44
 • Peter Petersen Tlf. 24280355
 • Kim Hjortlund (Rambuk). Tlf. 26367653
 • Lauge Melchior (Rambuk). Tlf. 24425301

Landområder

 • Peter Petersen. (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand).   Tlf. 24280355
 • Aksel Hansen. Tlf 29442045
 • Jeppe Jeppesen.  Tlf. 20208170
 • Flemming Petersen. Tlf. 23724394
 • Henning Olesen. Tlf. 22649112
 • Bent Hakanowitz. Tlf. 21300084

Formand for ungdomsafdelingen:
Jette Bork. Tlf. 30646806

Repræsentant for Sønderborg Kommune:
Ole Stisen (MD bestyrelse). Tlf. 30749452

Formand for sejladsudvalget:
Peter Petersen. Tlf. 74416564

Sekretariat:
Medlems– og personaleadministration samt økonomiforvaltning varetages af sekretariatet.
Mailadressen er: sekretariatet@hoeruphavbrolaug.dk.

Bemærk at posten og mails ikke bliver åbnet dagligt.

Kontor: Tlf. 74416123

Sekretariatsleder:
Sonja Struck. Tlf. 27218756

Havnemester:
Havnekontor: Tlf. 74416120

Daglig ledelse af havnen, herunder administration og tildeling af bådpladser, forestås af havnemesteren.

Tildeling af pladser afstemmer havnemesteren med bestyrelsesmedlemmerne Lauge Melchior & Peter Petersen

Reglerne for tildeling af bådpladser kan læses ved at klikke på linket: Administration af bådpladser