Ledelsen

Brolaugets bestyrelse er på 6 medlemmer. General-forsamlingen vælger formanden og 4 medlemmer. Sønderborgs kommunalbestyrelse udpeger det 6. medlem, der indgår uden stemmeret.

Bestyrelsen er konstitueret således:

Bestyrelsens formand:
Erling Høi-Nielsen. (Tlf. 20402026)

Næstformand i bestyrelsen og sekretær:
Birgit Rasborg. (Tlf. 23119805)

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat særlige udvalg til at varetage klubbens aktiviteter og faciliteternes vedligeholdelse.
I udvalgene indgår normalt et bestyrelsesmedlem som formand og udpegede, frivillige klubmedlemmer.

Haludvalget

 • Lauge Melchior (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand).  Tlf. 24425301
 • Jørgen Hedegaard. Tlf. 41285172
 • Kjeld Ravn. Tlf. 61602682
 • Orla Nør. Tlf. 74407353
 • Holger Herlevsen. Tlf. 74416884
 • Palle Maaløe. Tlf. 29807197
 • Bent Laue. Tlf. 30523826
 • Kim Hjortlund. Tlf. 26367653
 • Dan Vanner. Tlf. 50771026
 • Ole Nicolaisen. Tlf. 23969653

Havneudvalget

 • Hans Jørgen Petersen (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand). Tlf. 24 87 14 44
 • Peter Petersen Tlf. 24280355
 • Kim Hjortlund (Rambuk). Tlf. 26367653
 • Lauge Melchior (Rambuk). Tlf. 24425301

Landområder

 • Peter Petersen. (Bestyrelsesmedlem  & udv.formand).   Tlf. 24280355
 • Aksel Hansen. Tlf 29442045
 • Jeppe Jeppesen.  Tlf. 20208170
 • Flemming Petersen. Tlf. 23724394
 • Henning Olesen. Tlf. 22649112
 • Bent Hakanowitz. Tlf. 21300084

Formand for ungdomsafdelingen:
Birgit Rasborg Tlf. 23119805

Repræsentant for Sønderborg Kommune:
Ole Stisen (MD bestyrelse). Tlf. 30749452

Formand for sejladsudvalget:
Peter Petersen. Tlf. 74416564

Sekretariat:
Medlems– og personaleadministration samt økonomiforvaltning varetages af sekretariatet.
Mailadressen er: sekretariatet@hoeruphavbrolaug.dk.

Bemærk at posten og mails ikke bliver åbnet dagligt.

Sekretariatsleder:
Sonja Struck. Tlf. 27218756

Havnemester:
Havnekontor: Tlf. 74416120

Daglig ledelse af havnen, herunder administration og tildeling af bådpladser, forestås af havnemesteren.

Tildeling af medlemspladser og sæsonpladser forestås af Lauge Melchior Tlf. 24425301

Reglerne for tildeling af bådpladser kan læses ved at klikke på linket: Administration af bådpladser