Ide Katalog

 • —Udvide parkeringsareal
 • —Mulighed for at bruge noget areal vest for havnen til natur legeplads & boldbane
 • —Cykel udlejning på havnen
 • —Sauna / vinterbader
 • —Web camera på havnen
 • —Stort telt på havnen
 • Uddybning af havnen
 • Bygge en bro langs vest molen
 • Renoverer klubhuset.
 • Bygge fiskehytter
 • Renovere affalds container plads
 • Køreskærv på pladsen nord for træladen
 • Grus på arealet øst for træladen
 • Grill plads øst for træladen