Klubhuset

Klubhuset rummer et bestyrelses- og kontorlokale samt et fælleslokale med køkken, der er til disposition for brolauget og brolaugets medlemmer samt sejlende gæster. Aktive seniormedlemmer (A-medlemmer) og sæson-lejere kan mod depositum få udleveret én nøgle til bl.a. klubhuset ved henvendelse til havnemesteren.

Bestyrelses- og kontorlokalet

Lokalet er udelukkende forbeholdt bestyrelsen til brug ved møder samt til Brolaugets medlems- og økonomiadministration.

Fælleslokalet

Fælleslokalet med køkken anvendes af Brolauget til forenings- og klubaktiviteter hele året. Reservation og oplysning herom sker ved indskrivning i kalenderen, der er ophængt i klubhuset. Herudover er lokalet til fri disposition for Brolaugets medlemmer og sejlende gæster.

Rengøring

Hver enkelt bruger rydder op efter sig, dvs. sætter borde og stole på plads, tømmer askebægre, etc. I forbindelse med arrangementer er de for aktiviteten ansvarlige forpligtet til at sørge for oprydning, opvask, rengøring af borde, gulve, køkken samt vask af duge og viskestykker.

Rengøringstider

Klubhuset rengøres  mandag og torsdag.

Aktiviteter i klubhuset

Kommende arrangementer i klubhuset kan ses under Brolaugets arrangementer