Billeder fra fællestur til Kappeln

Fredag aften kl 20.00 da det sidste sidste skib kom under broen belev der grillet ud forna klubhuste i Kappeln. Erling og Laila havde sørget for alt hvad man kunne tænke sig. Lækker salater, godt kød, god pølser og kolde øl oh vin af libitum. Lørdag formiddag var vi oppe i byen og se hvordan man producerer chokolade Vejret var fantastisk, så på vejen retur til havnen var der tid til en kold øl på restauranten.   Overmiddag var der planlagt en bus tur til den nye havn Olpenitz   Senere på eftermiddag var der guided bytur i Kappel. Hvor vi bla. hørte om havnens, byens og kirkens historie. Kirken er meget flot og der er plads til over 1000 personer. Kirkeorglet som vi fik at se bagfra har over 2.500 fløjter, hvor den mindste var 5 mm og den største næsten 5 meter. Det var et hårdt program, så vi vat lidt trætte og trængte til en morfar inden vi skulle til stor spisen om aftenen. Om aften var vi inviteret i Klublokalet, hvor vi startede med en velkomst drinks ude på terrasen, hvor efter vi blev inviteret ind til en 3 retters menu. Maden var god og vi havde en hyggelig aften, det blev sent inden vi kom til køjes også den aften. Næste morgen sejlede de sidste både ud af havnen kl 10.45 og vi var retur i Høruphav kl 14.00. Det var en fin sejltur med hjem omend solen ikke skinnede....

Introduktionsaften for nye klubmedlemmer

Introduktionsaften for nye klubmedlemmer i  Høruphav Brolaugs klubhus kl. 19.00, torsdag den 3. maj. Denne mail er sendt til alle Høruphav Brolaugs medlemmer, men henvender sig primært til nye medlemmer. Som noget nyt holder Bestyrelsen en introduktions aften for nye medlemmer, da vi ikke har holdt dette i flere år, så alle velkomne som gerne vil vide lidt mere om Høruphav Brolaug. Bestyrelsen vil være tilstede og fortælle lidt om hvordan vi driver havnen, om vores vedtægter regler osv. Bestyrelsen vil besvare alle relevante spørgsmål, angående Høruphav Brolaug og Havnen. Der vil blive serveret kaffe og kager til introduktionsmødet, så vi vil gerne have en tilmelding. Hvis du har lyst til at komme, så send en kort mail til Erling med navn og antal personer i kommer. Vi håber på, at så mange nye medlemmer bruger muligheden for at hilse på bestyrelsen og på andre nye medlemmer i klubben. Send din til melding til Erling Høi-Nielsen på E-mail: ehn@erlinghoi-nielsen.dk Bestyrelsen glæder sig til en hyggelig aften med jer. Med venlig hilsen Høruphav Brolaugs...

Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling I Høruphav Brolaug.

Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling I Høruphav Brolaug. Vedr. punkt 1. på indkommet forslag afholdes der Ekstra ordinær generalforsamling Fredag den 06. april kl. 16.15 i klubhuset E) Indkomne forslag punkt 1.1/2  Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægter i § 8Generalforsamling: 1. Generalforsamlingen er Høruphav Brolaugs højeste myndighed i alle anliggender med de indskrænkninger, som nærværende vedtægter angiver. Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt [ved e-mail eller meddelelse på brolaugets hjemmeside (www.hoeruphavbrolaug.dk)] med mindst 8 dages varsel til stemmeberettigede medlemmer (se § 4, stk. 3). Bestyrelsen foreslår at ændre teksten til: 1. Generalforsamlingen er Høruphav Brolaugs højeste myndighed i alle anliggender med de indskrænkninger, som nærværende vedtægter angiver. Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt [ved e-mail eller meddelelse på brolaugets hjemmeside www.hoeruphavbrolaug.dk)] med mindst 14 dages varsel til stemmeberettigede medlemmer (se § 4, stk. 3). Mvh Høruphav...

Generalforsamling i Høruphav Brolaug

Husk at kommer til Generalforsamling på Knøsgaard. Onsdag den 21. marts kl. 19.00 Hvis du har et indkomne forslag, så husk at afleverer det rettidigt til bestyrelsesformanden inden 1. marts. Dagsorden: A) Valg af dirigent. B) Formanden aflægger beretning. C) Forelæggelse af de reviderede regnskaber (havn og klub) for 2017 til godkendelse samt orientering om budget 2018. D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån. E) Indkomne forslag. F) Valg til bestyrelse (Erling og Lauge står til valg), og valg af 1 suppleant samt 2 revisorer. G)...