Så er pladsen til fiskehytterne ryddet

Hørup d.11/6-2012 kl.18.30   Referat fra opstartsmødet Opstart/info møde ang. Fiskehuse i Høruphav brolaug.  Der var mødt 18 deltager op til mødet. Jeg fortalte, at det nu var gået igennem med byggetilladelsen, vi var ude at se, hvor husene skulle bygges. Kim...