Hørup d.11/6-2012 kl.18.30

 

Referat fra opstartsmødet

Opstart/info møde ang. Fiskehuse i Høruphav brolaug.

 Der var mødt 18 deltager op til mødet.

Jeg fortalte, at det nu var gået igennem med byggetilladelsen, vi var ude at se, hvor husene skulle bygges.

Kim meddelte, at Erling ville låne os en del af sin bygning i Vollerup, på Peter Kaads Vej nr.1 og det blev modtaget meget positivt.

Kim har d.12/9-2018 meddelt Erling, at vi gerne vil låne hans bygning og spurt til nøgler, Erling melder tilbage til Kim når han har nøglerne klar.

Alle fik mulighed for at se tegninger og stille spørgsmål dertil, men der blev kun spurgt ind til ting som, om man selv skulle blande beton, eller købe færdigbeton og lidt til budget om hvor mange penge der var sat af hertil.

Fjerne grønt gruppe vil spørge Jes Iwersen hvad det koster at få fjernet grønt + jord.

Henning Olsen vil se om han kan låne et nivauleringsapparat ved sin tidligere arbejdsgiver.

Vi blev delt op i 3 grupper med hensyn til arbejde og blev opdelt som følgende:

Fjerne grønt, planere + støbe sokkel

Knud Jensen                      23846618

Henning Olsen                  22649112

Hans Peter Nielsen          5321735

Bent Hakanowits              21300084

Bent Ellegaard                   21780177

Bent Ellegaard blev valgt til gruppeleder

 

Male gruppe

Kim Jørgensen                   20121238

Jørgen Jensen                    23846618

Flemming Stoffregen        61698573

Poul                                      22300233

Henrik                                  ?                 (var ikke til stede)

Kim Jørgensen blev selvvalgt til gruppeleder

 

Tømmer gruppe

Boye Boysen                      40287538

Arne Nielsen                      61658639

Finn Johansson                  21358288

Frederik Pustelnik             30298954

Helge Nielsen                     ?

Jesper Jensen                    40173242

Erik Schemel                      61669309 (var ikke tilstede)

Erland                                   ??

Boye Boysen er valgt som gruppeleder

 

Kim vil forsøge at sende tegninger ud til alle hurtigst muligt.

Der blev besluttet at det kun er gruppelederen der må købe evt. varer hos Davidsen.

Kim Jørgensen skal have et kopi af følgeseddel for at kunne følge op på budget.

Tirsdag d.18/9-2018 er der møde for Kim, Boye og Aksel som fælles gennemgår stk. liste en gang til + efterfølgende tager vi til Davidsen for at justere/tilrette tilbud. Samt se hvor hurtigt vi kan få træ, maling så vi kan komme i gang.

Udarbejdet af Kim Jørgensen d.12/9-2018