Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling I Høruphav Brolaug.

Vedr. punkt 1. på indkommet forslag afholdes der Ekstra ordinær generalforsamling
Fredag den 06. april kl. 16.15 i klubhuset


E) Indkomne forslag punkt 1.1/2

    Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægter i § 8Generalforsamling:
1.    Generalforsamlingen er Høruphav Brolaugs højeste myndighed i alle anliggender med
de indskrænkninger, som nærværende vedtægter angiver.
Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt [ved e-mail eller meddelelse på
brolaugets hjemmeside (www.hoeruphavbrolaug.dk)] med mindst
8 dages varsel til stemmeberettigede medlemmer (se § 4, stk. 3).

Bestyrelsen foreslår at ændre teksten til:
1.    Generalforsamlingen er Høruphav Brolaugs højeste myndighed i alle anliggender med
de indskrænkninger, som nærværende vedtægter angiver. 
Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt [ved e-mail eller meddelelse på
brolaugets hjemmeside www.hoeruphavbrolaug.dk)] med mindst
14 dages varsel til stemmeberettigede medlemmer (se § 4, stk. 3).

Mvh Høruphav Brolaugsbestyrelse