Husk at kommer til Generalforsamling på Knøsgaard.

Onsdag den 21. marts kl. 19.00

Hvis du har et indkomne forslag, så husk at afleverer det rettidigt til bestyrelsesformanden inden 1. marts.

Dagsorden:

A) Valg af dirigent.
B) Formanden aflægger beretning.
C) Forelæggelse af de reviderede regnskaber (havn og klub) for 2017 til godkendelse
samt orientering om budget 2018.
D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån.
E) Indkomne forslag.
F) Valg til bestyrelse (Erling og Lauge står til valg), og valg af 1 suppleant samt 2 revisorer.
G) Eventuelt.