Kære Medlem af Høruphav Brolaug

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg ønske alle klubbens medlemmer og andre med
tilknytning til klubben en glædelig jul og et godt nytår.

Bestyrelsen vil gerne rette en tak til jer alle sammen for den indsats, I hver for
sig gør for Høruphav Brolaug og Havn. Uden den indsats vil
Høruphav Brolauget og havnen ikke være det den er.

Det fællesskab, som I er med til at opbygge og vedligeholde, har en positiv
påvirkning på alle, så man møder frem, når der kaldes.

Det er den indsats, der gør, at både medlemmer og gæster er glade for Høruphav Havn.

Tak for et godt samarbejde i 2017 og vi ser frem til ny og spændende sæson 2018.

Med venlig hilsen

Peter Petersen – Høruphav Brolaug
www.høruphavbrolaug.dk