Fælles optagning.

Alle bådvogne køres ud af hallerne og hallerne gøres klar torsdag den 5. oktober 2017 fra kl. 17.00 til at modtage

bådene fra 1. optagning, som er lørdag den 7. oktober 2017 fra kl. 7.30

Bådvogne køres på plads til 2 optagning torsdag den 19. oktober 2017 fra kl. 17.00

2. optagning lørdag den 21. oktober 2017 fra kl. 7.30

Ejeren skal være til stede, og vogne skal være klar til at blive kørt ud af hallerne.

Husk:

  • At skrive jer på listerne i klubhuset.
  • Der optages maksimalt 50 både ved 1. optagning.
  • Tilmeldte herover overflyttes til 2. optagning. Begrænsningen sker alene af hensyn til at sikre et rimeligt antal både til 1. og 2. optagning.  (hvilket er en forudsætning for at få kranen til at komme)

Venteliste bådene:

Bådene som står på ventelisten vil først komme ind i hallerne ved 2. optagning.

De både som står på ventelisten må gerne være forberedt på at komme ind i hallen, det afhænger af hvor godt vi får bådene pakket.

Regler for at stå i Høruphav’s haller og på havnearealerne:

Alle som vil stå i klubbens haller og på havnearealerne bør være med i fælles optagning og søsætning, da dette blandt andet vil gøre det meget nemmere at pakke hallerne. Der opfordres til at sørge for at der er navne på alle bådvogne.

Skulle man ikke have et skilt, så kontakt haludvalget og få udleveret et skilt til din vogn.

Husk også lige at hallerne bliver pakket til ved 2 optagning – og derfor kan man ikke komme ind i hallerne herefter.

Skulle det af en eller anden væsentlig årsag ikke kunne lade sig gøre at være klar til sidste optagning, kan der gives dispensation fra haludvalget – som vil forsøge at holde en plads fri.

Bådvogne.

I vores havn er mange forskellige design af bådvogne repræsenteret. Det skal der også være plads til såfremt konstruktionerne er sikre. Nogle er dog så åbenlyst dristige i deres udformning, at vi i haludvalget fotograferer detaljerne der bekymrer og sender et foto til vognens ejer med forklaring og et pålæg om at ændre eller forstærke konstruktionen. Evt. skitserer vi et ændringsforslag. Det skal understreges, at det kun er de vogne som ”åbenlyst er farlige”, hvor vi sender et brev. Haludvalget gennemgår ikke vognene systematisk og har ingen godkendelsesfunktion. Så derfor har man altid som ejer af vognen det fulde ansvar.

Først og fremmest gør vi dette for at minimere risikoen for ulykker, men også for at undgå en situation, hvor vi fra anden side bliver påført krav om typegodkendte stativer og transportsystemer, som vil gøre det dyrt og meget vanskeligt specielt i forbindelse ved placering i hallerne. Det er sket i andre havne.

Mvh.

Haludvalget