Skippermøde kl. 9.00 i klubhuset hvor kapsejladsbanen afstemmes.

Kapsejlads starter kl. 10.00

Frokosten starter ca. kl. 13.00.

Alle skipper og gaster kan deltage i frokosten

Den 24. september

Skippermøde kl. 9.00 i klubhuset hvor kapsejladsbanen afstemmes.

Kapsejlads starter kl. 10.00

Frokosten starter ca. kl. 13.00.

Alle skipper og gaster kan deltage i frokosten