Arealet nord for træladen skal belægges med sten
som ved kajen.

Arealet øst for træladen skal belægges med grus, ud mod molen
lægges en dug og der fyldes om med stabilgrus, hvor der er behov.

I den nordøstlige del af træladen lægges et lag stabilgrus som
bliver vibreret fast.

Opgaverne udføres af eksternt firma og er planlagt til foråret
umiddelbart efter sidste søsætning.

Udarbejdet af Peter Petersen