Om Brolauget

Om Brolauget
Høruphav Brolaug er grundlagt i 1962. Det er i dag en forening, der har til formål at fremme sejl- og motor-bådssporten blandt medlemmerne samt forestå driften af Høruphav Havn beliggende i Sønderborg kommune. Brolauget er således både en sejl- og motorbådsklub, og ejer af og driftsansvarlig for en lystbådehavn. Havnen skal tillige kunne benyttes til lokalt, mindre erhvervsfiskeri.

Dansk Sejlunion
Brolauget er medlem af Dansk Sejlunion med en afdeling for danske bådejere, og derved tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og Lillebælt Sydkreds.

Ejerforhold
Arealet, som havnen er etableret på, har Brolauget lejet af Sønderborg Kommune. Brolauget ejer havnens infrastruktur, klubhusbygningen med havnekontor og bad- & toilet-faciliteter samt to bådhaller til vinterstandpladser for optagne både.

Endvidere fremlejer Brolauget en mindre del af arealet til Høruphav Ro- & Kajakklubs klubbygning.

Ledelsen

Brolaugets bestyrelse er på 5 medlemmer. General-forsamlingen vælger formanden og 4 medlemmer.

Erling Høi-Nielsen

Bestyrelsesformand, Tlf. 2040 2026

Birgit Rasborg

Næstformand/Sektretær, Tlf. 2311 9805

Peter Petersen

Bestyrelsesmedlem, Tlf. 2428 0355

Kim Kjær Hansen

Bestyrelsesmedlem, Tlf. 2060 6939

Lauge Melchior

Bestyrelsesmedlem, Tlf. 2442 5301

Sonja Struck

Sektretariatet, Tlf. 2721 8756

Ledige pladser

Venteliste til Hallerne 20200914Ansøgning om plads bedes afleveres på havnemesterens kontor eller pr. email til  sekretariatet@hoeruphavbrolaug.dk

Klik her for at se listen over ledige bådpladser i havnen:Ledige pladser 20200910

Oversigt over bådpladser i havnen:
Klik her for at se: Skitse over havnen (.Pdf)

Venteliste til hallerne:Venteliste til Hallerne 20200914

Venteliste til hallerne