Havnens nuværende WIFI-løsning er ved at være uddateret, og vi oplever desværre udfald og fejl, som ikke kan repareres.

Høruphav Brolaug har derfor iværksat opsætning af nyt WIFI-netværk. Arbejdet er i gang og vil foregå ind i juli.

Nyt netværk forventes i drift primo august.

 

Skriv en kommentar